این سایت اطلاعاتی درباره‌ی سازمان MIGA به شما ارائه می‌دهد. این سازمان عضوی از گروه بانک جهانی محسوب می‌شود و فعالیت‌هایی را در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام می‌دهد. این مرکز در حال انجام دادن ۷۸ پروژه در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. با مراجعه به این سایت می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره‌ی خدمات و محصولات این مرکز به دست آورید. علاقه‌مندان می‌توانند نشریات چاپ شده توسط این مرکز را مورد مطالعه قرار دهند.