آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iran-ict.org
عنوان انگليسى iran-ict
عنوان فارسى شورای عالی اطلاع رسانی
توضيحات اهم وظایف و سازمان کار دبیرخانه شواری عالی اطلاع رسانی به شرح زیر می باشد:
1- برنامه‏ریزی و هماهنگی لازم به منظور برگزاری جلسات شورا تهیه و تدوین رویه‏ها و روشهای مناسب برای طرح و بررسی موضوعات در شورا و کمیسیون‏های مربوطه
2- طراحی و استقرار یک نظام مناسب و کارآمد پشتیبانی برای تحقق وظایف و مأموریتهای شورا، کمیسیون‏های مربوطه و دبیرخانه
3- برنامه‏ریزی جهت اداره امور عمومی کمیسیون‏های شورا
4- تهیه و تنظیم دستور جلسات، مشروح مذاکرات و تنظیم و ابلاغ صورتجلسه‎ها و مصوبات شورا و پیگیری اجرای آنها
5- تهیه و تنظیم و ارائه گزارشهای ادواری از فعالیتهای شورا، کمیسیون‏ها و دبیرخانه به رئیس شورا و سایر مراجع ذیربط
6- اطلاع‏رسانی عمومی و تخصصی از فعالیتهای شورا
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader