آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ngo-iran.ir
عنوان انگليسى ngo
عنوان فارسى سازمان جغرافیایی
توضيحات سازمان جغرافیایی با بیش از سه ربع قرن تجربه در تهیه نقشه های پوششی و انجام کلیه فعالیتهای نقشه برداری و جغرافیایی، هماهنگ با پیشرفتهای علمی و فنی جهان، آمادگی کامل ارائه خدمات گوناگون در زمینه های مختلف علوم و فنون جغرافیایی، دورسنجی و نقشه برداری را دارا می باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader