مرکز ICPS متعلق به انجمنی در زمینه‌ی سیاستمداری بین‌المللی می‌باشد. شما می‌توانید آخرین اخبار مربوط به سیاستمداری کشور اوکراین را در این سایت ملاحظه کنید. این مرکز اطلاعاتی درباره‌ی فرصت‌های شغلی موجود در این زمینه را به شما ارائه می‌نماید. علاقه‌مندان می‌توانند از برنامه‌های آموزشی این مرکز بهره‌مند شده و مرکز ICPS خدمات گسترده‌ای را در زمینه‌ی مطالعات سرمایه‌گذاری در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.