> مرکز اقتصادی بنیانهای تحقیقاتی جهان
آفتاب
نشانى اينترنتى http://ideas.uqam.ca
عنوان فارسى مرکز اقتصادی بنیانهای تحقیقاتی جهان
توضيحات این سایت شما را با مرکز اقتصادی بنیانهای تحقیقاتی جهان آشنا نموده و علاقه‌مندان به تحقیقات اقتصادی ، می‌توانند از طریق این سایت به بیش از ۱۵۰ هزار موضوع تحقیقاتی دسترسی پیدا نمایند. شما با مراجعه به این سایت می‌توانید با سازمان‌ها و جوامع اقتصادی مختلف ارتباط برقرار کنید. در این سایت اسم کشورها با توجه به ترتیب حروف الفبا لیست شده است و شما به‌راحتی می‌توانید با مراکز اقتصادی هر کشور آشنا شوید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader