در این پایگاه دو زبانه به زبان فارسی و انگلیسی اطلاعاتی چون اخبار سینمایی ، تولیدات ، جشنواره ها و ... ارائه شده.