آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.instc.org/
عنوان فارسى سازمان کریدور حمل و نقل بین المللی شمال- جنوب
توضيحات این سایت به زبان انگلیسی است و قسمتهای مختلف خبری و گزارش عملکرد این سازمان را در بر می گیرد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader