وب سایت دادگستری کل استان تهران توسط معاونت آموزش دادگستری استان تهران در سال 1380 با ماهیت حقوقی, آموزشی , خبری جهت استفاده حقوقدانان , قضات و عموم مردم راه اندازی شده است.<br /> بخش عمده مطالب وب سایت مطالب تخصصی راجع به قضاوت و حقوق میباشد.<br /> ضمن آنکه جهت سهولت دسترسی مدیران و کاربران وب سایت به مطالب دیگر پیوندهایی به سایتهای دیگر نیز قرار داده شده است.<br /> این وب سایت بخشی از اطلاعات خود را به 4 زبان فارسی, انگلیسی , فرانسه و عربی اطلاعات خود را عرضه می نماید .