پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دو زبان فارسی و انگلیسی حاوی مطالبی چون معرفی و تاریخچه قوه قضاییه کشور ، بیان مفهوم توسعه قضایی ، قوه قضاییه در قانون اساسی و متن قوانین چک ، مالک و مستاجر و … با امکان جستجو ، معرفی دادگاه ها ، سازمان های وابسته و ... است . همچنین متن کامل مأوی نشریه داخلی قوه قضاییه در این پایگاه قابل دسترسی است.