آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ncc.org.ir
تاریخچه سازمان
اهداف سازمان
وظایف سازمان
سیستم مدیریت کیفیت سازمان
محصولات سازمان
شبکه سراسری ژئودینامیک ایران
ساختار سازمانی
تماس با سازمان
عنوان انگليسى National Cartographic Center
عنوان فارسى سازمان نقشه برداری
توضيحات سازمان نقشه‌برداری کشور با سابقه بیش از50 سال تولید نقشه به عنوان یکی از سازمان های وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اهداف برنامه‌ریزی، هدایت،استاندارد کردن، نظارت و یکنواختی تهیه نقشه و اطلاعات مکانی مبنایی، پوششی و موردی انجام وظیفه می‌نماید. این اطلاعات با بهره‌گیری از توانمندی‌های کشور تهیه و بهنگام می‌گردند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader