از طریق این سایت با دفتر حسابرسی عمومی ایالات متحده آشنا خواهید شد. تاریخچه و چگونگی فعالیت‌های مرکز GAO را می‌توانید در این سایت ملاحظه کنید. این مرکز برای مجلس امریکا و مردم این کشور فعالیت می‌کند. مجلس امریکا از مرکز GAO درخواست می‌کند تا برنامه‌ها ، هزینه‌ها و مخارج دولت فدرال را مورد ارزیابی قرار دهد. مرکز GAO ابزار بررسی‌کننده و جستجوکننده‌ی مجلس امریکا نامیده می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این سایت گزارش‌های این مرکز را مورد مطالعه قرار دهند. نشریات و مجلات منتشر شده در این زمینه ،از طریق این سایت در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرند.