آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.allaboutcollege.com/colleges/europe/slovakia.htm
عنوان انگليسى Colleges & Universities in Slovakia
عنوان فارسى دانشگاهای کشور اسلواکی
توضيحات در این سایت میتوانید به لینک دانشگاهای کشور اسلواکی راه یابید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader