آفتاب
نشانى اينترنتى http://flag.blackened.net
عنوان فارسى نشریه‌ی Anarcho Syndicalist
توضيحات این سایت متعلق به نشریه‌ی Anarcho Syndicalist می‌باشد و این نشریه هر سه ماه یک‌بار منتشر می‌شود. شما می‌توانید مقالات خود را در زمینه‌ی سندیکای کارگران ، به آدرس این سایت ارسال کرده و این سایت شما را با قوانین و اصول سندیکای انقلابی آشنا می‌کند. فهرست مقالات ارائه شده در این زمینه در اختیار شما قرار گرفته و شما می‌توانید مقالات مورد نظر خود را از طریق این سایت مورد مطالعه قرار دهید این سایت چگونگی عضویت در این مرکز را برای شما توضیح می‌دهد و دست یاری شما را صمیمانه می‌فشارد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader