آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.allaboutcollege.com/colleges/europe/hungary.htm
عنوان انگليسى Colleges & Universities in Hungary
عنوان فارسى دانشگاهای کشور مجارستان
توضيحات از طریق این سایت میتوانید به لینک دانشگاههای کشور مجارستان دست یابید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader