> استانداردهای کاری
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ethicaltrade.org
عنوان فارسى استانداردهای کاری
توضيحات این سایت متعلق به سازمانی است که هدف آن برقراری شرایط مناسب کاری برای کارگران و کارمندان صنایع مختلف می‌باشد. از طریق این سایت با فعالیت‌های سازمان ETI در این زمینه آشنا می‌شوید. این سایت شما را با منابع اخلاقی و استانداردهای کاری آشنا می‌کند. این مرکز قصد دارد که به اشتغال کودکان و کار اجباری پایان دهد. شرایط کاری کارگران را بهبود بخشد. شما می‌توانید مقالات و مطالب چاپ شده در این زمینه را مورد مطالعه قرار دهید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader