جمهوری اسلامی نخستین شماره این روزنامه در نهم خرداد ماه 1358 منتشر شد. انتشار این روزنامه در واقع پاسخ به نیازهای عینی جامعه انقلابی ما در جهت دفاع، تبیین و تثبیت ارزشهاس اسلامی و آرمانهای انقلاب و ملت بود. دقیقا به همین خاطر بود که روزنامه از همان آغاز، جایگاه ویژه ایی را در میان مردم و مطبوعات کشور به خود اختصاص داد و نقش مسئولانه ایی را ایفا کرد.