در مدیریت یک برنامه‌ی اجرایی نیاز به نرم‌افزارهای متعددی در زمینه‌ی: حسابداری ، تحقیقات و مدیریت پروژه می‌باشد. این سایت اطلاعاتی درباره‌ی نرم‌افزارهای مفید در این مورد در اختیار شما قرار می‌دهد. با مراجعه به این سایت می‌توانید با محصولات متنوع این مرکز آشنا شده و در صورت تمایل ،نرم‌افزارهای مورد نیاز خود را خریداری کنید. این سایت در چگونگی سفارش محصول مورد نیاز شما ، راهنمایی‌های لازم را انجام می‌دهد.