آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.nus.edu.sg/weblkc/
عنوان انگليسى lee kong chian art museum
عنوان فارسى موزه lee kong
توضيحات این سایت متعلق به موزه هنری lee kong است که دران میتوانید راجع به اثار باستانی چین و فرهنگ وتمدن ۷۰۰۰ ساله این کشور اطلاعاتی به دست اورید و از گالری ها و نمایشگاههای مختلف ان دیدن کنید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader