> دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iausanandaj.ac.ir
ریاست دانشگاه
معاونین
دانشکده‌ها
آموزشکده سما
کتابخانه مرکزی
عنوان انگليسى islamic azad university of sanandaj
عنوان فارسى دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader