دانشگاه علوم انسانی مفید یک مؤسسه تحقیقاتی - آموزشی و یکی از جدیدترین مراکز حوزوی دانشگاهی است که با همین رویکرد مبارک، در سال 1368هجری خورشیدی ( 1409هجری قمری) در شهر مقدّس قم، در جوار یکی از بزرگترین حوزه‏های علوم اسلامی بنیانگذاری شده است. مؤسس آن، حضرت آیت اللَّه العظمی حاج سیّد عبدالکریم موسوی اردبیلی (مدظله‏العالی) خود مرجعی روشن بین، دردآشنا، آینده نگر است و نام دانشگاه الهام گرفته از عالم، فقیه و متکلّم بزرگ شیعی شیخ مفید، از نوگرایان و فرهیختگان سده چهارم هجری یعنی قرن شکوفایی تمدن اسلامی است.