از طریق این سایت با انجمن روابط خارجی CFR آشنا خواهید شد. این مرکز اطلاعاتی درباره‌ی روابط خارجی و خط‌مشی‌های سیاسی کشور امریکا در زمینه‌ی روابط خود با سایر کشورها ، به شما ارائه می‌دهد. علاقه‌مندان می‌توانند با انتخاب منطقه‌ی موردنظر خود ، اطلاعاتی درباره‌ی روابط امریکا با آن منطقه به دست آورند. این سایت شما را با مفاهیمی چون: اقتصاد ، سرمایه‌گذاری ، تجارت ،منابع انرژی ، محیط زیست ، جهانی شدن ، امنیت منطقه ، قوانین بین‌المللی ، سازمان‌های بین‌المللی ، امنیت ملی ، صلح و ستیز و ... آشنا می‌کند. شما می‌توانید نشریات منتشر شده توسط این مرکز را ، در این سایت ، مورد مطالعه قرار دهید.