در این سایت علاوه بر اشنایی با دانشگاه ازاد اسلامی و عملکرد واعضای ان میتوانید از اخبار روز ایران وجهان مطلع شوید وهمچنین با سایر واحدهای دانشگاهی در شهر های دیگر اشنا شوید. واز جدیدترین اخبار وتبصره های این دانشگاه مطلع شوید.