> سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه - مسکو
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iranembassy.ru
عنوان انگليسى iranembassy
عنوان فارسى سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه - مسکو
توضيحات در رابطه با تاریخ شوروی مایلم فقط یادآوری كنم كه از نظر سیاستمداران ایرانی، اتحاد شوروی سابق از نظر استعمار و توسعه آرمان های خود بدون توجه به فرهنگ دیگران و بدون توجه به قوم دیگر و ذهنیت مردم، در این مرحله می‌توانست با كشورهای قابل مقایسه باشد. ولی این بدان معنی نیست كه آن حرفها، انتقاد از ذهنیت و فرهنگ ملت شوروی سابق باشد. می‌دانید، ما همیشه سعی می‌كردیم ملت آمریكا را از دولت آمریكا تمییز دهیم.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader