آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.afpc.org
عنوان انگليسى American Foreign Policy Council
عنوان فارسى مرکز سیاست گذاری خارجی امریکا
توضيحات این مرکز در سال ۱۹۸۲ تأسیس شده است. مرکز AFPC آنالیزهای دقیقی را در مورد خط‌مشی سیاست‌های خارجی کشور امریکا انجام می‌دهد. دولت‌مردان عالی‌رتبه می‌توانند از اطلاعات موجود در این سایت بهره‌مند شده و آخرین بولتن‌های خبری را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. علاقه‌مندان می‌توانند از مقالات و نشریاتی که توسط این مرکز به چاپ رسیده استفاده کنند. این سایت شما را به لینک‌های مرتبط با سیاست خارجی کشور امریکا متصل می‌نماید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader