> سفارت ایران در اسلو ـ نروژ
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iran-embassy-oslo.no
عنوان انگليسى the embassy of islamic republic of iran
عنوان فارسى سفارت ایران در اسلو ـ نروژ
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader