این کشور در خاورمیانه،در بخش جنوبی خلیج فارس واقع شده است. این کشور از هفت امیرنشین به نام‌های ابوظبی، دبی، عجمان، فجیره، رأس‌الخیمه، شارجه و ام‌القوین تشکیل شده است. پایتخت این کشور، شهر ابوظبی است.