استراتژی کلان خبرگزاری موج در مرحله اول با توجه به حساسیت فضای اقتصادی کشور اطلاع رسانی مطالعه و ارائه آرا و بستر سازی مناسب برای فضای اقتصادی کشور است و در این راستا دست همکاری و نیاز به همه آحاد مردم , صاحب نظران حوزه اندیشه علمی دینی اقتصادی , منتقدین , مسئولین , صاحبان صنوف و حرف و مشاغل دراز می کنیم به امید اینکه گام موثری در صحنه اقتصاد ملی برداشته شود .