این انجمن یکی از قدیمی‌ترین جوامع حرفه‌ای در امریکا محسوب می‌شود. این مرکز در سال ۱۹۰۹ پایه‌گذاری شده و هدف آن افزایش کیفیت و استانداردهای فردی و خانوادگی از طریق ارائه‌ی یکسری برنامه‌های آموزشی می‌باشد. علاقه‌مندان می‌توانند در همایش‌ها و گردهما‌یی‌هایی که توسط این مرکز برگزار می‌شود ،شرکت نمایند. مرکز AAFCS برنامه‌های ویژه‌ای را برای دانشجویان ، دانش‌آموزان و خانواده‌ها در نظر گرفته است. شما می‌توانید گزارش‌های سالانه‌ی این مرکز را در این سایت ملاحظه نمایید.