از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی را درباره‌ی انواع اسکنرها و اصول کار آنها به دست آورید. این سایت شما را با تصاویر دیجیتالی و نرم‌افزارهای مفید در این زمینه آشنا می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند با اصول دوربین‌های دیجیتالی و چگونگی کار با آنها آشنا شوند. شما می‌توانید مقاله‌ها و نوشته‌های موجود را در این زمینه مورد مطالعه قرار دهید. این سایت محصولات مختلف این مرکز را به شما معرفی می‌کند. این شرکت دارای شعبه‌های مختلفی در امریکا ،اروپا ، ژاپن و تایوان می‌باشد.