> شبکه‌های خانگی و دستگاه‌های هنری
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.jnd.org
عنوان فارسى شبکه‌های خانگی و دستگاه‌های هنری
توضيحات این سایت متعلق به یک شرکت مشاور است. از طریق این شرکت می‌توانید خدماتی را در رابطه با شبکه‌های خانگی و دستگاه‌های هنری به دست آورید. این مرکز با استفاده از سیستم‌های بدون سیم می‌تواند تکنولوژی‌های جدیدی را به شبکه‌ی خانگی شما وارد کند. این سایت شما را با محصولات این شرکت آشنا ‌کرده و اطلاعاتی درباره‌ی خطوط تلفن و سیستم‌های بی سیم در اختیار شما قرار می‌دهد. شما می‌توانید برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد خدمات این مرکز به این سایت مراجعه کنید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader