این سایت ، یک شبکه‌ی اطلاعاتی در خصوص ورزش بانوان به‌شمار می‌آید و خدماتی را در این زمینه ارائه می‌دهد. هدف اصلی این مرکز ارائه‌ی راهنمایی ،برای بانوان است که در زمینه‌های مختلف ورزش به فعالیت می‌پردازند. دیگر اهداف این سازمان: تهیه‌ی ابزار ، منابع و راه‌حل‌های عملی برای صنعت ورزش بانوان و حفظ بانوان در این فعالیت‌ها می‌باشد. هم‌چنین این سازمان به برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های مخصوص بانوان می‌پردازد.