> نرم ‌افزارهای گرافیکی سه بعدی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.digitalbiology.com
عنوان فارسى نرم ‌افزارهای گرافیکی سه بعدی
توضيحات در این سایت با استفاده از نرم ‌افزارهای گرافیکی سه بعدی و تکنولوژی‌های جدید در این زمینه ، می‌توانید به بیولوژی دیجیتالی دست پیدا کنید. متخصصین با استفاده از نرم‌افزارهای انیمیشنی می‌توانند پدیده‌های بیولوژیکی را شبیه‌سازی کنند. این برنامه‌ها به صورتی است که می‌توان آنها را به راحتی توسط کامپیوترهای Desktop انجام داده بدون اینکه نیازی به تجهیزات پیشرفته داشته باشد. از طریق این سایت می‌توانید مزایای این روش را مشاهده کرده و از خدمات آن بهره‌مند شوید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader