آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.dice.com
عنوان فارسى مدیریت IT
توضيحات این سایت متعلق به شرکتی است که خدماتی را در زمینه‌ی تکنولوژی به علاقه‌مندان ارائه می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید شغل مورد نظر خود را جستجو کرده و اطلاعاتی درباره‌ی تاریخچه‌ی این مرکز و مدیریت آن به دست آورید. در این سایت حقوق دریافتی مـشـاغلی مثل: مدیریت IT ، مدیریت پروژه توسعه‌دهندگان سیستم‌ها قابل مشاهده می‌باشد. علاقه‌مندان می‌توانند به منابع شغلی موجود در این سایت دسترسی داشته باشند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader