این سایت یک مرکز اطلاعاتی بسیار کامل برای ورزش فوتبال در سطح آسیا محسوب می‌گردد. در این سایت اطلاعات مربوط به مسابقه‌های قهرمانی ، لیگ‌ها و هم‌چنین تاریخچه‌ی این ورزش در سطح آسیا ، ارائه می‌شود. در این سایت اطلاعات کاملی از تیم‌های فوتبال کشورهای آسیایی از جمله ایران موجود می‌باشد و جدیدترین اخبار و اطلاعات حاصله در این سایت قابل دسترسی می‌باشد.