این مرکز فعالیت‌هایی را در زمینه‌ی: سیستم‌های کابلی ، صوتی- اطلاعاتی و فیبر نوری انجام می‌دهد. سایر فعالیت‌های این مرکز عبارتند از: سیستم‌های تجارت تلفنی ، منابع قدرت پایدار ، شبکه‌های محلی (LAN) ، شـبـکه‌های گسـترده‌ (WAN) و شبکه‌های بدون سیم. با مراجعه به این سایت می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره‌ی فعالیت‌های این مرکز به دست آورید و با جزئیات خدمات این مرکز آشنا شوید. این مرکز فعالیت‌هایی را در زمینه‌ی مرکز شبکه‌های کامپیوتری انجام می‌دهد. شما می‌توانید مزایای مختلف این مراکز کامپیوتری را مشاهده کنید.