این سایت اطلاعاتی درزمینه‌ی پروژه‌های انجام شده به نام CORBA S.X در اختیار کاربران قرار می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید خبرهای جدیدی را در رابطه با سرورهای مختلف ملاحظه کنید. این سایت امکان آشنایی شما را با آزمایشگاه معماری ICMG میسر می‌سازد. از طریق این مرکز می‌توان فرم‌های مربوطه را دریافت کرد و از سایر خدمات اینترنتی آن بهره‌مند شد. با مراجعه به این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی برنامه‌های آموزشی این شبکه و محصولاتی که توسط این مرکز تولید می‌شود به دست آورید.