این سایت متعلق به مرکز کامپیوتر کالیفرنیا می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی را درباره‌ی فستیوال‌های کامپیوتری به دست آورید. این مرکز دارای سابقه‌‌ای طولانی در زمینه‌ی خرید و فروش و مشاوره و ... می‌باشد. از طریق این شبکه می‌توانید کامپیوترهای قدیمی خود را به فروش رسانده و اطلاعاتی در مورد خرید و فروش لوازم الکترونیکی به دست آورید.در آرشیو این سایت می‌توانید تصاویر گردآوری شده ، توسط این مرکز را مشاهده نمایید. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سایت مذکور به سازمان‌ها و مراکز مختلف مرتبط شوند.