این سایت متعلق به مرکز تکنولوژی اطلاعات می‌باشد. این سایت در حقیقت آرشیو تحقیقاتی دانشگاه مینسوتا (Minnesota) محسوب می‌شود. بیشتر فعالیت‌های این مرکز در زمینه‌های تکنولوژی اطلاعات جمع آوری اطلاعات صورت می‌گیرد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی دانشگاه Minnesota ، انسیتوی تکنولوژی این مرکز و کتابخانه‌های این دانشگاه به دست آورید. علاقه‌مندان با مراجعه به بخش‌های آموزشی این مرکز می‌توانند اطلاعاتی در‌باره‌ی سیستم آموزشی این دانشگاه به دست آورند و با بخش پذیرش این دانشگاه ارتباط برقرار کنند.