این سایت متعلق به جامعه‌ی کامپیوتر می‌باشد و شما را باسیستم‌های توزیع یافته و ‌موازی آشنا می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند مـــقـالات خـود را بـه منـظـور چـاپ در مـجـلـه‌یIEEE بـه ایــــن سـایت ارسال نمایند. موضوع مقالات در رابطه با معماری ، سرزمین‌های حمایت‌کننده ، طراحی و آنالیز الگوریتم‌ها ،سیستم‌های ارتباطی متحرک و ... می‌باشد.کاربران از کتابخانه‌ی دیجیتالی این مرکز و کتاب‌ها و مقالات چاپ شده توسط این سازمان بهره‌ می‌گیرند. جامعه‌ی کامپیوتری IEEE انواع مجلات چاپ شده در زمینه‌ی کامپیوتر ، محـاسـبـات و بـسیـاری شـاخه‌های دیگر را در اخـتـیـار عـــلاقـه‌منـدان قرار می‌دهد.