پیکل‌بال(Pickelball) نوعی ورزش مانند تنیس در مقیاس کوچک‌تر می‌باشد که امروزه از محبوبیت خاصی در بین افراد جهان برخوردار گردیده است. این سایت متعلق به مرکز پیکل‌بال در واشنگتن پایتخت ایالات متحده‌ی امریکا است و هدف اصلی آن جاودانه نمودن این ورزش و گسترش آن در سطح ملی می‌باشد. این مرکز اولین‌بار در سال ۱۹۸۴ یک سری قوانین برای این بازی وضع نمود که در ژانویه سال ۱۹۸۵ تجدید چاپ گردید. شما می‌توانید با ورود به این سایت اطلاعات و اخبار اخیر در خصوص این ورزش را کسب نمایید.