این مرکز در سال ۱۹۸۳ پایه‌گذاری شده و راه‌حل‌های مختلفی را در زمینه‌ی تکنولوژی در اختیار شرکت‌های مختلف قرار می‌دهد. متخصصین و سازمان‌هایی که با این مرکز همکاری می‌کنند عبارتند از: گروه مدیریت موضوعی ، سازمان اطلاعات تکنولوژیکی ، انجمن متخصصین کامپیوتر ، انجمن مهندسین الکترونیک و الکتریک ،سازمان ماشین‌آلات کامپیوتری و انجمن طراحان نرم‌افزاری. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این سایت اطلاعاتی درباره‌ی منابع علمی و تحقیقاتی و خدمات گسترده‌ی این مرکز به دست آورند. این سایت خدماتی را در زمینه‌ی برنامه‌های امنیتی و مشاوره در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید به بسیاری از سایت‌های مفید متصل شوید.