این شرکت در زمینه‌ی حفاظت شبکه‌های کامپیوتری فعالیت می‌کند. این مرکز درحال حاضر دارای بیش از ۵۳۰۰ عـضــومی‌‌باشد. اگر شما در زمینه‌ی برنامه‌های کامپیوتری و آموزشی خود دچار مشکل شدید ، می‌توانید برنامه‌های خود را به این سایت ارسال کنید ، این مرکز مشکل آن را حل‌کرده‌وبرنامه‌ها را برای شما ارسال می‌کند. شما با مراجعه به این سایت می‌توانید اطلاعاتی در‌باره‌ی خدمات این مرکز و فعالیت‌های آن به دست آورید. این سایت تکنولوژی‌ها و استانداردهای مورد استفاده در این زمینه را به شما معرفی می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید به طرح‌های گرافیکی و WallPaper این سایت دسترسی داشته باشید. علاقه‌مندان می‌توانند از کتابخانه‌ی آموزشی این مرکز استفاده کنند.