این سایت اطلاعاتی درباره‌ی هنر و معماری در اختیار شما قرار می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید مقالاتی را در رابطه با تأثیر مکانیک کوانتومی بر زندگی بشر و اطلاعاتی در مورد کاربرد هوش مصنوعی در کامپیوتر به دست آورید. این مرکز تحقیقاتی را در رابطه با ایجاد هوش مصنوعی انجام می‌دهد. در این سایت مقالاتی درباره‌ی DNA در زندگی مصنوعی ، ماهی که مثل اسب غذا می‌خورد ، یافت می‌شود. شما با ثبت نام در این سایت می‌توانید از تحقیقات علمی و پژوهشی این مرکزاستفاده کرده و اطلاعات مفیدی دراین زمینه به دست‌آورید.