این سایت متعلق به دانشگاه MCGill می باشد. این دانشگاه خدمات گوناگونی را در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد. دانشجویان می‌توانند از خدمات بهداشتی ، پزشکی ، ارتباطی و اقامتی این دانشگاه استفاده کنند. این سایت شما را با فعالیت‌های علمی و ورزشی دانشجویان این مرکز آشنا می‌کند. دانشجویان با مراجعه به این سایت می‌توانند از شرایط و چگونگی ثبت نام در این مرکز مطلع شوند.