به مجله‌ی کوچک رشته‌ی ورزش فوتبال خوش آمدید. در این سایت مقاله‌هایی را در خصوص ورزش فوتبال خواهید دید و لینک‌های موجود در این زمینه را مشاهده می‌کنید. این سایت دارای بخش‌هایی به‌نام فوتبال در سال ۲۰۱۰ ، فوتبال افریقا ،آسیا ، آلمان ، فوتبال در سطح جهان و فوتبال در اینترنت می‌باشد و در خصوص نحوه‌ی بازی فوتبال مطالبی را ارائه می‌نماید. فوتبال اسکاتلندی نوعی فوتبال است که زمین بازی آن به نسبت بزرگ‌تر از زمین بازی فوتبال معمولی می‌باشد ولی از نظر سایز و محل قرارگیری دروازه‌ها مانند یکدیگر می‌باشند.