این سایت شما را با دانشگاه Harvard آشنا می‌کند. این دانشگاه دارای رشته‌هایی مانند: بازرگانی ، طراحی قانون ، دندان‌پزشکی ، پزشکی ، الهیات و... می‌باشد.از طریق این سایت از موزه‌ها و کتابخانه‌های این مرکز دیدن کنید. این سایت اطلاعاتی را درباره‌ی فعالیت‌های ورزشی دانشجویان این دانشگاه در اختیار شما قرار می‌دهد. با مراجعه به این سایت اطلاعاتی درباره‌ی چگونگی سیستم آموزشی این مرکز به دست خواهید آورد.