این سـایت مـتعلق به دانشگاه Washington George می‌باشد. این سایت نقشه‌ی این دانشگاه را به شما نشان می‌دهد و شما را با بخش‌های مختلف این دانشگاه آشنا می‌کند. این دانشگاه در قلب شهر نیویورک واقع شده و فعالیت خود را از سال ۱۸۲۱ آغاز نموده است. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی فعالیت‌های ورزشی ، پژوهش‌های علمی دانشجویان این دانشگاه به دست آورید. این سایت اطلاعاتی درمورد اساتید این دانشگاه در اختیار شما قرار می‌دهد. این دانشگاه دارای دانشکده‌هایی در رشته‌های: مدیریت ، بازرگانی ،علوم مهندسی ، پزشکی ، علوم کاربردی ، حقوق و… می‌باشد.