از طـریـق ایـن سـایـت بـا دانشگاه Mason George آشنا می‌شوید. در این دانشگاه رشته هایی مانند: حقوق ، مدیریت ، بازرگانی. پرستاری ، هنر ،علوم انسانی ، علوم اجتماعی و علوم پایه تدریس می‌شود. دانشجویان غیر انگلیسی و کسانی که زبان مادری آنها انگلیسی نیست از طریق این سایت می‌توانند با مؤسسات آموزش زبان آشنا شوند و اطلاعاتی درباره‌ی اخذ مدرک TOEFEL به دست آورند. دانشجویان خارجی می‌توانند از راهنمایی‌های این سایت کمک گرفته و نسبت به اخذ ویزا و ثبت نام در این دانشگاه اقدام نمایند.