این سایت متعلق به دانشگاه Edinburgh می‌باشد. سالانه حدود ۱۲۰۰۰ نفر از مردم عادی در این مرکز ثبت نام می‌کنند و مهارت‌های خود را گسترش می‌دهند. این مرکز برنامه‌های آموزشی متنوعی را در اختیار افراد مختلف قرار می‌دهد.با مراجعه به این سایت می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره‌ی مطالب آموزشی این دانشگاه به دست آورید. این مرکز تحقیقات گسترده‌ای را در زمینه‌ی علوم انسانی ، پزشکی ، دام‌پزشکی. علوم پایه ، رشته‌های مهندسی انجام داده که نتایج حاصل از این تحقیقات‌را‌دراختیارعلاقه‌مندان‌قرارمی‌دهد.