به سایت خصوصی شرکتPaddleBall خوش آمدید. این سایت یک مرکز سازنده و ذخیره کننده‌ی تجهیزات ورزشی این رشته می‌باشد. در این سایت شما اطلاعات کاملی در خصوص این ورزش به‌دست می‌آورید و لیست مکان‌هایی را که در آن ابزار ورزشی فروخته می‌شوند ، مشاهده می‌نمایید. شایان ذکر است که کلیه‌ی اطلاعات مربوط به مسابقات جهانی این رشته‌ی ورزشی در سایت مذکور موجود می‌باشد.